®Eye-Point Technology

תהליך אופטימיזציה המהווה בסיס לתכנון עדשות פרוגרסיב
בהתאמה אישית של שמיר

טכנולוגיה פורצת דרך, אשר פותחה בשמיר, המדמה כיצד העין האנושית מביטה
    דרך העדשה בכל זוית ומרחק בשדה הראיה.

 Eye-Point Technology – הנו אלגוריתם מתמטי מתקדם שנכתב ע"י 
   מדעני הפיתוח בשמיר ומנתח את תנועת ותשבורת גלי האור
   על-פני המשטח האופטי.

השילוב בין הנתונים הטופוגרפיים של פני העדשה עם האלגוריתם, מאפשר  
  חישוב אופטימלי של הכוח האופטי המתקבל באלפי נקודות 
  על-פני המשטח האופטי של עדשת פרוגרסיב

®Eye-Point Technology

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi