™Shamir Relax

העדשה המשפרת את חיי היומיום

תכונות העדשה:
• עדשה חד מוקדית בליטוש אחורי ( free form ) מתוכננת עם תוספת 0.65
(Addition power) בחלק התחתון

של העדשה
• מסומנת בסימון לייזר נסתר ובסימון גלוי
• תכנון אספרי ללא עיוותים
• גובה התאמה מינימאלי 16 מ"מ
• התקנה כעדשת חד מוקדית רגילה 

 relax


משתמשים:
•  פתרון אופטי לשימוש יומיומי כללי כמו בכל עדשה חד מוקדית ובסביבת 
    עבודה קרובה
יתרונות
• מפחית את עייפות העין הנגרמת משימוש ממושך במשימות במרחק 
  הקריאה והביניים
• ההסתגלות הינה כמו לעדשה חד מוקדית
• אזורי ראייה נקיים מעיוותים

™Shamir Relax

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi