™IntelliCorridor

בעולם עיסוקים מרובים ושונים, אנו רוצים לחוות ראיה מצוינת במרחקים וכוונים שונים, בהתאם לעיסוק הייחודי. עדשת פרוגרסיב אופטימאלית לשימוש יומיומי אינה מותאמת לצרכי הראיה של שחקן גולף למשל.

בעזרת IntelliCorridor , מתקבלת היכולת להתאים את קצב השתנות האדישן לאורך העדשה לשימושי הראיה השונים במשקפיים.

טכנולוגיה חדשה זו מאפשרת לאנשי הפיתוח של שמיר שליטה על פרופיל האדישן תוך מתן דגש על הוליסטיות התכנון הכולל.

™IntelliCorridor

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi