תנאי שימוש

תנאי שימוש

שמיר תעשית אופטיקה בע''מ

 

[עדכון אחרון: ספטמבר 2018]

 

שמיר תעשית אופטיקה בע''מ, חברות הבת והחברות הקשורות לה (להלן: "שמיר", "החברה", "אנו" או "אנחנו") מברכות אותך (להלן: "המשתמש(ים)", "נותני שירותי אופטיקה" או "אתה") בכניסתך לאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.shamir.com (וכל אתר משנה) וכל אתרי אינטרנט הקשורים לשמיר (יחד, להלן: "האתר"). אתר האינטרנט מציע מידע בסיסי בנוגע לחברה, לרבות קישורים לאתרי האינטרנט השונים של שמיר ובנוגע לשירותינו ומוצרינו. כמו כן, משתמשים שנרשמו ופתחו חשבון יכולים להזמין מוצרים באופן מקוון. משתמשי האתר רשאים להשתמש בו בהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

 1. הסכמה

כניסה, התחברות, גישה או שימוש באתר ו/או פתיחת חשבון מהווים אישור כי קראת והבנת את תנאי השימוש להלן, לרבות מדיניות הפרטיות (יחד, להלן: "תנאי השימוש") וכי הנך מסכים להיות כפוף להם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לשימושך באתר, והנך מאשר כי תנאי השימוש מהווים הסכם חוקי הניתן לאכיפה בינך ובין החברה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי להיכנס, להתחבר, לגשת או להשתמש באתר בכל אופן.

האתר פתוח אך ורק לאנשים (א) בני שמונה עשרה (18) שנה לפחות; ו-(ב) שהנם בעלי כשרות משפטית לחתום על הסכם זה (מטעם עצמם ו/או הארגון אותו הם מייצגים) וליצור הסכמה מחייבת על פי כל דין חל. הנך מצהיר בזה כי הנך רשאי וכשיר לחתום על תנאי השימוש מטעמך ו/או מטעם הארגון אותו אתה מייצג, כי הנך רשאי ליצור הסכמה מחייבת על פי כל דין חל, כי תשתמש באתר על פי תנאי השימוש וכי תבצע את התחייבויותיך על פיו במלואן. למען הסר ספק, כל מעשה או מחדל מצדך בנוגע לאתר, יחייב את הארגון אותו אתה מייצג.

 

 1. האתר

החברה עוסקת בפיתוח, תכנון וייצור של עדשות ותבניות פרמיום לתעשיית האופטיקה. לשם כך, החברה מקיימת קשרים עם נותני שירות בתחום האופטיקה, להם היא מציעה, באמצעות האתר, פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לעדשות, הנבדלים זה מזה והמאופיינים בהתאם לפרופיל המטופל. באתר מקבלים נותני שירותי האופטיקה, מידע מקיף בנוגע לטכנולוגיות ייחודיות המפותחות על ידי החברה, מחקרים מדעיים בתחום הראיה והאופטיקה, אפיון וקטלוג צרכני אופטיקה, וכן פיתוחים אחרונים בתחום ייצור עדשות וכן מידע לנותני שירות בתחום האופטיקה בנוגע להזמנת עדשות מותאמות אישית ומוצרים ושירותים אחרים המוצעים על ידי החברה מעת לעת באתר האינטרנט (להלן: "המוצרים" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור לקוחותיהם (להלן: "משתמשי הקצה").

האתר כולל מידע אודות החברה, המוצרים ו/או השירותים, ועשוי לכלול גם מקורות כגון מרכז המחקר של החברה ותכנים אחרים כגון פרטי אנשי קשר, סרטוני וידאו, מלל, קבצים, לוגואים, סמלים, דמויות, קישורים, תכנים מיוחדים אחרים, מידע טכני, מסמכים, מפרטים, חומרים, תכניות, נתונים ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור (source code) וקוד אובייקט (object code) של האתר, ממשק, GUI, גרפיקה אינטראקטיבית, שיטות, הדגמות, שרטוטים, אנימציה ומאפיינים אחרים שהתקבלו מהאתר או באמצעותו (להלן: "התכנים"). כמו כן, מספק האתר למשתמשים אפשרות לפנות לצוות התמיכה שלנו באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר האינטרנט (להלן: "טופס יצירת קשר").

החברה אינה נותנת כל הצהרה בנוגע לזמינותם או התאמתם של כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מחוץ לטריטוריה בה מוצעים המוצרים ו/או השירותים. הנך מאשר ומסכים במפורש כי כל מוצר ו/או שירות שיוזמן על ידך מהחברה, במידה שהחברה תבחר לספקו, יסופק לך על ידי נציגה המקומי של החברה בטריטוריה הרלוונטית. כל עסקת מוצרים או שירותים כאמור תהיה עסקה מקומית, אשר תבוצע בכפוף לכל הוראות הסכם המכירה של החברה, המפורסם באתר האינטרנט או שפורסם באופן אחר על ידי החברה או כפי שיוסכם בינך ובין נציגה המקומי של החברה בטריטוריה הרלוונטית (לפי המקרה), ועל פי כל הוראות הדין המקומי הרלוונטיות והחלות באותה מדינה.

כל הזכויות בתכנים הזמינים באתר שמורות לחברה ולנותני הרשיון שלה. במידה המותרת על פי דין, האתר והתכנים הזמינים בו מסופקים כפי שהם (AS IS). החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שנגרם לך או לכל אדם אחר, כתוצאה או בנוגע לשימושך באתר ו/או בתכנים הזמינים בו.

שימושך באתר ו/או בתכנים הזמינים בו הנו על אחריותך בלבד.

בשל אופיו המקוון של השימוש, איננו מתחייבים כי האתר, התכנים או כל דבר בנוגע לו יהיו חופשיים מליקויים, שגיאות, תקלות או אי דיוקים אחרים.

שים לב: נכון להיום, השימוש באתר הנו ללא תשלום. עם זאת, אנו שומרים על הזכות לגבות תשלום בגין מאפיינים או שירותים מסוימים שיוצעו באמצעות אתר האינטרנט בעתיד. הנך מאשר ומסכים בזה כי ייתכן שתחויב בגין גלישה באינטרנט, תחזוקת מערכות ושימוש בנתונים בשל השימוש באתר, בהתאם לתעריפי ספק האינטרנט שלך, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 

 1. רישום וחשבון משתמש

שימוש באתר, או בחלקו, עשוי להצריך רישום ופתיחת חשבון (להלן: "החשבון"). ניתן לבצע את הרישום באמצעות תהליך הרישום באתר, והנך עשוי להידרש למסור לנו מידע אישי מסוים (כהגדרתם של מונחים כאמור במדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן) אודותיך ו/או אודות הארגון אותו אתה מייצג. לפרטים אודות איסוף מידע אישי ראה מדיניות הפרטיות של החברה. החברה שומרת על זכותה לדחות בקשות לרישום, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אינך רשאי להחזיק ביותר מחשבון אחד (1) פעיל. סיסמת חשבונך מוגנת. על מנת להגן על אבטחת המידע האישי הנמצא בחשבונך, עליך להגן על- ולא לגלות את- פרטי הכניסה לחשבון, ועליך לפקח על השימוש בו. עליך למסור מידע מדויק ומלא בעת פתיחת חשבון, והנך מסכים לא ליצור מצג שווא בנוגע לזהותך או לפרטי החשבון. הנך מסכים לשמור על עדכניות ודיוק המידע בחשבונך.

הנך האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות הסיסמה, החשבון וכל פעילות בחשבון. אם נהיה סבורים בתום לב כי פתחת חשבון תוך התחזות לאחר, הנך עשוי להיות חשוף לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך או לאצול את חובותיך במסגרת החשבון, ללא הסכמת החברה בכתב ומראש. עליך להודיע לנו מיידית אודות כל שימוש ללא הרשאה בחשבונך או אודות כל פגיעת אבטחה אחרת, ובמקרים כאמור, עליך לשנות את סיסמתך באופן מיידי באמצעות (א) שינוי הגדרות החשבון או (ב) שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. לא נהיה אחראים בגין כל נזקים הנובעים מאי ציותך לתנאי שימוש אלו, משמע אם אדם אחר ייכנס לחשבונך באמצעות שימוש בפרטי הרישום שקיבל ממך או מחמת הפרת תנאי השימוש על ידך, או בגין שימוש בלתי מורשה בחשבונך או בגין כל פגיעת אבטחה אחרת.

אם ברצונך לשנות את פרטי ההתחברות שלך או לבטל או להסיר את חשבונך, באפשרותך להשתמש בתפריט ההגדרות או לשלוח הודעת דוא''ל, תוך פירוט בקשתך, לכתובת דואר האלקטרוני של מרכז התמיכה המופיעה באתר האינטרנט. חשבונך באתר האינטרנט יבוטל תוך פרק זמן סביר לאחר בקשתך, וממועד ביטולו לא תוכל עוד לגשת לחשבונך.

באפשרותנו להשעות או לבטל את חשבונך במידה שנהיה סבורים, על פי שיקול דעתנו, כי אירע אחד האירועים הבאים או יותר: (א) קיים סיכון לאבטחת או לפרטיות חשבונך; (ב) קיים סיכון לאבטחת או לשלמות הרשת או שרתי החברה; (ג) יש צורך בהשעיה על מנת להגן על זכויות, נכסי או בטיחות החברה, המשתמשים או הציבור; (ג) קיימת סיבה לביטול חשבונך; (ה) תנאי השימוש הופרו על ידך; (ו) במקרה שנגלה שימוש בלתי הולם או התנהלות בלתי הגונה מצדך; ו/או (ז) אם נידרש לעשות כן על פי דין. אנו רשאים, אך לא נחויב, למסור לך הודעה במקרה של השעיית או ביטול החשבון. במהלך תקופת השעייה, לא תוכל להשתמש בחשבונך או לגשת אליו. במידה שנקבע, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נפתרה הסיבה להשעיית הגישה לחשבונך, נתיר לך לגשת שוב לחשבון.

ביטול או סגירת חשבונך עשויים לגרום לאובדן מידע שנמסר על ידך ו/או לאובדן היכולת להשתמש בחשבונך. איננו אחראים בגין אובדן כאמור.

 

 1. הגבלות שימוש

פעולות מסוימות אסורות בהחלט במסגרת השימוש באתר. נא קרא בעיון את ההגבלות להלן. אי ציות לתנאי השימוש עשוי לגרום (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להפסקת שימושך באתר ו/או בתכנים, ועשוי לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אלא אם הותר במפורש על פי תנאי השימוש או על ידי החברה בכתב, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחר): (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ו/או בלתי מורשית; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה חיצונית או מסחרית; (ג) להסיר מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימני זכויות קניין של החברה או של נותני הרשיון שלה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הודעות קנייניות המופיעות בחומרים כאמור (כגון ©,™ או ®); (ד) לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות ובזכויותיהם האחרות, לקצור או לאסוף מידע מזהה אישית אודות משתמשים ללא הסכמתם, באופן ידני או תוך שימוש בתוכנות רובוט, עכביש, זחלן או כל יישום חיפוש או אחזור אחר, או להשתמש באמצעי או תהליך ידני או אוטומטי אחר, על מנת לגשת לאתר ולאחזר מידע, ליצור אינדקסים ו/או לכרות נתונים; (ה) לפגוע או להפריע לפעילות האתר, השרתים או הרשתות בהם מאוחסן האתר, או להפר חוקים, כללים, תקנות, דרישות, נהלים או כללי מדיניות החלים על שרתים או רשתות כאמור; (ו) למסור הצהרת שווא או ליצור מצג שווא לגבי קשריך עם כל אדם או גוף, או לטעון, במפורש או במשתמע, כי אתה, אתר האינטרנט שלך, פעילותך או כל הצהרה הניתנת על ידך, זוכים לתמיכתה של החברה, או להציג מידע שקרי או בלתי מדויק אודות האתר; (ז) לבצע כל פעולה המטילה, או העשויה להטיל, נטל כבד או בלתי סביר על תשתית הפלטפורמה של החברה, כפי שייקבע על ידינו; (ח) לעקוף אמצעים בהם אנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לשנות, להתאים, להעמיד לרשות אחר, לתרגם, להעביר, לבצע הנדסה הפוכה, דה-קומפילציה או פירוק של כל חלק באתר ו/או בתכנים, או להציג, להעתיק, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או להשתמש באופן אחר באתר ו/או בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, להעמיד לרשות אחר, להעביר למדיה הניתנת לקריאת אדם, לבצע דה-קומפילציה, לפרק, להתאים, לתת רשיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לבצע קומפילציה, לבצע הנדסה הפוכה, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של כל חומר הכפוף לזכויות הקניין של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או בסביבת רשת מחשבים אחרת, לכל מטרה שהיא, מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן או לתחום את תכני החברה (לא ניתן ליצור מסגרות או קישורי inline); (יג) למכור, לתת רשיון או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לאתר ו/או לתכנים; (יד) למסגר או לשקף כל חלק באתר ללא אישור החברה במפורש, בכתב ומראש; (טו) ליצור מסד נתונים באמצעות הורדה ואחסון סיסטמטיים של תכנים מהאתר; (טז) להעביר בנוגע לאתר ו/או לתכנים, כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, ווב באג, רוגלה או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים, העשויים או שנועדו לפגוע ב- או לחטוף את- פעילות כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב מזיק, מפריע או פולשני אחר; (יז) להשתמש באתר שלא בהתאם לייעודו; ו/או (יח) להפר את תנאי השימוש.

 

 1. יצירת קשר באמצעות האתר

אינך מחויב להירשם על מנת לבקר באתר, אלא רק לחלקי האתר שנועדו להזמנות מקוונות של לקוחות. על מנת לפנות אלינו באמצעות האתר, נא שלח הודעת דוא''ל לכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 1. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע הנמסר על ידך. אנו מביאים בפניך את נהלינו בנוגע למידע הנאסף על ידינו בעת חיבורך, גישתך או שימושך באתר. מדיניות ונהלי החברה וכן סוג המידע הנאסף מפורטים במדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") המשולבת בזה על דרך הפניה. הנך נותן הסכמתך לכך שהחברה תעשה שימוש במידע הנמסר על ידך, בהתאם למדיניות הפרטיות. אם ברצונך להיכנס, לגשת או להשתמש באתר, עליך לקרוא ראשית את מדיניות הפרטיות ולאשרה.

 

 1. קניין רוחני

האתר, התכנים וקניין החברה וכן כל זכויות קניין רוחני בנוגע להם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אמצאות, פטנטים ובקשות פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, זכויות יוצרים, שמות דומיינים וסודות מסחריים, בין אם רשומים ובין אם ניתנים לרישום (יחד, להלן: "הקניין הרוחני"), הנם בבעלות ו/או ניתנו ברשיון לחברה, והנם מוגנים על פי דיני פטנטים, זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני אחרים ועל פי אמניות בינלאומיות. כל זכות שלא הוענקה לך במפורש על פי תנאי השימוש, שמורה לחברה ולנותני הרשיון שלה.

תנאי השימוש אינם מקנים לך זכויות בכל קניין רוחני, אלא זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בכפוף לתנאי השימוש. דבר בתנאי השימוש אינו מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על פי כל דין.

במידה שתמסור לחברה כל משוב, הערה או הצעה (להלן: "משוב"), יהיה לחברה רישיון בלעדי, ללא חובת תשלום תמלוגים, נפרע במלואו, עולמי, ניתן להעברה ברשיון, נצחי ובלתי חוזר לשלב את המשוב במוצרים, בטכנולוגיות או בשירותים הקיימים או העתידיים של החברה, ולהשתמש בהם לכל מטרה, מבלי לשלם לך כל תמורה וללא אישורך. הנך מסכים כי כל משוב כאמור ייחשב בלתי סודי.

כמו כן, הנך מתחייב כי המשוב לא יהיה כפוף לכל הוראות רישיון העשויות להטיל על החברה חובות נוספות בנוגע לכל מוצרים, טכנולוגיות או שירותים קיימים או עתידיים בהם ישולב כל משוב.

 

 1. סימני מסחר ושמות מסחריים

"שמיר", ™Shamir, סימנים ולוגואים של החברה וכל סימני קניין אחרים המשמשים את החברה בנוגע לאתר (להלן: "סימני המסחר של החברה") הנם כל סימני המסחר ו/או השמות המסחריים של החברה, בין אם רשומים ובין אם אינם רשומים. כל סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים ולוגואים העשויים להופיע באתר, שייכים לבעליהם (להלן: "סימני צד ג'"). תנאי השימוש אינם מקנים זכויות או רישיון לסימני המסחר של החברה ולסימני צד ג', והנך מסכים כי לא תטען לכל רישיון או זכות כאמור. לפיכך, הנך מנוע מלהשתמש בסימנים כאמור, למעט כפי שהותר בתנאי השימוש.

 

 1. מאפייני מדיה חברתית

האתר עשוי לכלול מאפייני שיתוף ופרסום חברתיים וכלים משולבים אחרים (לדוגמה, לחצני "שיתוף" ו-"אהבתי" ב-Facebook, קישור ופרסום באמצעות Twitter, Facebook, Youtube, Google+ וכיו''ב) (להלן: "מאפייני מדיה חברתית").

מאפייני המדיה החברתית מופעלים או מאפשרים אינטגרציה חברתית עם רשתות או פלטפורמות מדיה חברתית של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). מאפיינים אלו נוצרו ומתופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ו/או נשלטים על ידינו. שימושך במאפייני המדיה החברתית כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה של צד ג'. אם אינך מסכים להוראות מסמכים כאמור, אל תשתמש באינטגרציה בין האתר ובין רשתות חברתיות או פלטפורמות אלו. עם זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל מאפייני האתר. החברה אינה אחראית לשימושך במאפייני המדיה החברתית ו/או ברשתות החברתיות או בפלטפורמות.

 

 1. קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

אנו מאפשרים קישורים לאתרים חיצונייםלאתרנו. הנך רשאי להעלות קישור לאתר החברה, כל עוד הקישור אינו מצהיר או מרמז כי החברה קשורה ל- או מאשרת את- אתר האינטרנט שלך, מוצריך ו/או שירותיך, ואינו מציג את החברה באופן שקרי או פוגעני. אינך רשאי להעלות קישור לאתר החברה מאתר שאינו בבעלותך או שאינך רשאי להשתמש בו. במידה שתעלה קישור לאתר החברה, הנך מצהיר כי אתרך אינו מכיל תכנים בלתי חוקיים, פוגעניים או המפרים זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור (framing) או קישורי inline.

קישורים מסוימים במסמך זה מאפשרים למשתמשינו לעזוב את האתר ולעבור לאתרים או שירותים שאינם של החברה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קישורי "Share" ו-"Like" המופיעים באתר החברה, Twitter ו-Google+). הקישורים לאתרים ושירותים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. הכללת קישורים אלו אינה מרמזת על אישור האתרים והשירותים על ידי החברה או כל קשר למפעילי אתרים ומקורות כאמור. אתרים ושירותים מקושרים כאמור אינם תחת שליטת החברה, והחברה אינה אחראית לזמינות אתרים או שירותים חיצוניים כאמור, ואינה מאשרת או אחראית לכל תכנים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכנים, פרסומות, מוצרים או מידע אחר המפורסמים או הזמינים באתרים ובשירותים מקושרים כאמור או כל קישור המופיע באתרים או בשירותים מקושרים. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנהלי הפרטיות של אתרים ושירותים אלו ו/או בנוגע לכל נהלים אחרים. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאמור, וקשרים עם צדדים שלישיים כאמור, הנם על אחריותך ועל חשבונך הבלעדיים. החברה שומרת על זכותה לבטל כל קישור בכל עת, ולא תהא לך כל טענה בעניין זה. כמו כן, הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזקים שנגרמו, או שנגרמו לכאורה, בשל או בנוגע לשימוש או להסתמכות על כל שירותים, תכנים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים או במקורות מקושרים כאמור או באמצעותם. רוב האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, לרבות הסכמי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לקרוא מסמכים אלו היטב לפני השימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת מהם סוגי המידע הנאסף אודותיך.

 

 1. זמינות

זמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים שונים, כגון רשתות תקשורת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת וללא הפרעות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית או נטול תקלות.

 

 1. שינויים באתר

החברה שומרת על זכותה לשנות, לתקן, לשפר, לבצע שינויים או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק הימנו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התכנים) ללא הודעה, בכל עת. כמו כן, הנך מאשר כי התכנים הכלולים באתר עשויים להשתנות, להתרחב, מבחינת התוכן והצורה, או להימחק בכל עת, מבלי שתינתן לך הודעה. הנך מסכים כי החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד ג' בגין כל תיקון, השעיה או מחיקה של אתר זה או של תכניו. הנך מסכים כי החברה לא תהא אחראית בגין כל טעויות או תקלות העשויות להתרחש בקשר לביצוע שינויים כאמור.

 

 1. מצגים והתחייבויות

סעיף זה מוסיף ואינו גורע מכל תניות פטור אחרות על פי תנאי השימוש.

במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר ו/או התכנים מסופקים כפי שהם (AS IS), עשויים לכלול פגמים (WITH ALL FAULTS) ובהתאם לזמינות (AS AVAILABLE), והחברה, לרבות הספקים שלה, נושאי המשרה, בעלי המניות, קבלני המשנה, הדירקטורים, החברות הקשורות, חברות הבת, נותני הרשיון שלה ונציגיה (יחד, להלן: "נציגי החברה"), מתנערים מכל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור התחייבות לעניין בעלות או אי הפרה או אחריות משתמעת לשימוש, סחירות או התאמה למטרה מסוימת והתחייבויות הנובעות מאופן התנהגות או נוהג מסחרי. עשויות לעמוד לך זכויות צרכנים נוספות על פי הדין המקומי שלך, אשר לא ניתן להתנות עליהן בתנאי השימוש.

איננו מתחייבים (1) כי השימוש והפעלת האתר ו/או תכניו יהיו בטוחים, עדכניים, מדויקים, מלאים, נטולי הפרעות ושגיאות, נטולי וירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או כל הגבלות תוכנה, (2) כי נתקן כל טעויות או ליקויים באתר ו/או בתכנים, (3) ו/או ניתן כל הצהרות בנוגע לשימוש, אי יכולת להשתמש או להפעיל, או לתוצאות השימוש באתר ו/או בתכנים הזמינים בו או באמצעותו (לרבות כי תוצאות השימוש באתר ו/או בתכניו תואמים את דרישותיך). החברה ונציגי החברה מתנערים מכל התחייבות ותנאים בנוגע לשימוש באתר ו/או בתכנים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לזמינות, מהימנות או איכות האתר ו/או התכנים, ואינם ולא יהיו אחראים לכל שגיאה, פגם או טעות בנוגע לכל תכנים ומידע המוצגים באתר.

איננו אחראים ולא נישא בכל אחריות לכל פריט או שירות המסופקים על ידי כל אדם או גוף, למעט החברה.

איננו אחראים לכל דבר שעשוי להיגרם לך או לאחרים, הנובע מבעיות טכניות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לאינטרנט, כגון חיבור איטי, עומסי תעבורת נתונים, עומס בשרתים, עיכובים או הפרעות) או מכל ספקי תקשורת או אינטרנט.

הנך מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנו על אחריותך בלבד. ככל שמדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור בתנאי השימוש, ייתכן שההחרגות וההגבלות לעיל לא תחולנה במלואן.

 

 1. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי דין, החברה, לרבות נציגיה, לא תהא אחראית בגין כל נזקים שהם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, לדוגמה, מקריים או תוצאתיים מכל סוג, על פי כל עילה משפטית (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעילה חוזית, עילת הרשלנות, עילה נזיקית או אחריות קפידה) (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למונטין, אובדן רווחים או מידע והפרעות עסקיות) הנובעים ממסמך זה, או שמקורם באתר ו/או בתכנים, משימושך או אי יכולתך להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או אי יכולת האתר לתפקד בהתאם להתחייבויותינו או כמצופה, או מקיום או אי קיום התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש, כל מעשה או מחדל אחר של החברה או נציגה מכל סיבה שהיא; או בשל כל הפרת אחריות או תנאי, הפרת הסכם, רשלנות, אחריות קפידה, נזיקין או כל עילה משפטית אחרת, בין אם החברה או נציגיה ידעו על אפשרות קרות הנזקים ובין אם לאו.  

בכל אופן, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המרבית המותרת על פי דין, אחריותה הכוללת של החברה ונציגיה בגין כל נזקים או הפסדים הנובעים מתנאי השימוש או הנוגעים לשימושך או לאי יכולתך להשתמש באתר או בתכנים, תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל לחברה, אם בכלל, בגין השימוש באתר.

ככל שמדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור בתנאי השימוש, ייתכן שההחרגות וההגבלות לעיל לא תחולנה במלואן.

 

 1. שיפוי

הנך מסכים להגן, לשפות ולפטור את החברה, לרבות נציגיה, מכל תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, אחריות, הוצאות, חובות ועלויות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר טרחת עורכי דין) הנובעים מ-: (1) שימושך, שימושך לרעה, אי יכולתך להשתמש ו/או פעילותך בנוגע לאתר ו/או לתכנים; (2) הפרה מצדך של תנאי השימוש (לרבות כל הצהרות או התחייבויות); (3) הפרה מצדך של כל זכויות צדדים שלישיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, של משתמשי הקצה), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות של צד שלישי כאמור; ו-(4) כל נזק מכל סוג, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שתגרום לכל צד שלישי בנוגע לאתר. מובהר בזה כי התחייבות הגנה ושיפוי זו תמשיך לחול לאחר סיום ההתקשרות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים על זכותנו ליטול את ההתגוננות והשליטה הבלעדית בכל עניין שבנוגע לו חלה עליך חובת שיפוי, והאמור לא יפטור אותך מחובת השיפוי על פי תנאי השימוש, ובמקרה כאמור עליך לשתף עמנו פעולה בנוגע לכל קו הגנה. הנך מסכים לא ליישב כל מחלוקת שבנוגע לה חלה עליך חובת שיפוי, מבלי לקבל ראשית את הסכמתנו המפורשת, בכתב ומראש.

 

 1. תיקונים לתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בה. לפיכך, נא עיין במידע שבאתר זה באופן תדיר. במקרה של שינוי מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או נשלח לך הודעת דוא''ל (במידה שמסרת לנו כתובת דוא''ל) בנוגע לשינוי. שינויים מהותיים כאמור יכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום ההודעה באתר או שליחתה באמצעות דוא''ל, לפי המוקדם. שינויים אחרים בתנאי השימוש זה ייכנסו לתוקף במועד "העדכון האחרון" הנזכר לעיל, והמשך שימושך באתר או לאחר מועד העדכון האחרון יהווה הסכמתך לשינויים אלו. במידה שהוראות מסמך זה יתוקנו על מנת למלא כל דרישות משפטיות, ייכנס התיקון לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי דין וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

 1. ביטול או השעיית חשבונך, סיום ההתקשרות וסיום פעילות האתר

תנאי השימוש יישארו בתוקף עד סיומן כמפורט להלן. אי ציות לתנאי השימוש יגרום לביטול רישיונך לשימוש באתר ולסיום ההתקשרות. במידה שלא תציית לתנאי השימוש, תהיה החברה רשאית, באופן זמני או קבוע, להשעות או לבטל את חשבונך באופן מיידי, עם או ללא מתן הודעה, בנוסף לכל סעדים אחרים שיעמדו לה על פי כל דין חל. במידה שתתנגד לכל הוראה בתנאי השימוש, כפי שתתוקן מעת לעת, או אם לא תהיה שבע רצון מהאתר, באפשרותך לסיים את ההתקשרות בכל עת, באמצעות יציאה מהאתר והפסקת השימוש בו, והאמור יהיה סעדך היחיד.

כמו כן, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירות או כל חלק הימנו, באופן זמני או באופן קבוע, למחוק כל מידע מהאתר או לתקן, לשנות, לשפר ולעשות כל שינויים אחרים בו או להפסיק להציג או לספק כל מידע, תכנים או מאפיינים בו, ללא מתן הודעה מראש. הנך מסכים ומאשר כי לא חלה כל אחריות על החברה בנוגע לסיום פעילות האתר ו/או ביטול או השעיית חשבונך ו/או אובדן כל מידע.

בעת סיום ההתקשרות מכל סיבה: (1) כל הזכויות שהוענקו לך על פיו יפקעו אוטומטית, (2) עליך להפסיק באופן מיידי כל שימוש באתר, ולמסור אודות כך אישור לחברה, במידה שתתבקש ו-(3) הוראות הסכם זה, אשר על פי טבען וטיבן, אמורות לחול לאחר סיום ההתקשרות לצורך השגת מטרותיהם היסודיות של תנאי השימוש, תמשכנה לחול כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעיפים בעניין הגבלות שימוש, קניין רוחני, סימני מסחר ושמות מסחריים, כתב פטור והתחייבויות, הגבלת אחריות, שיפוי והסעיף הכללי, ימשיכו לחול לאחר סיום ההתקשרות.

 

 1. כללי

(א) תנאי השימוש מהווהים את מלוא ההסכמות בינך ובין החברה בנוגע להתקשרות, וגוברים על כל הסכמים או הבנות קודמים או עדכניים, בכתב או בעל פה, בינך ובין החברה, (ב) כל תביעה בנוגע לאתר או לשימוש בו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם, מבלי להחיל את כללי ברירת הדינים של מדינת ישראל, ולא תחול אמנת האומות המאוחדות בדבר הדין האחיד למכר טובין בין-לאומי, (ג) כל מחלוקת הנובעת מאתר זה או הנוגעת לו תובא בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל, והנך מסכים בזה לסמכות השיפוט העניינית והמקומית של בתי משפט כאמור. הנך מסכים לוותר על כל הגנות של היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים להמצאת כתבי בי-דין באופן המותר על פי הדין החל או הפסיקה. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש צו מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי השימוש אינם ולא יפורשו כיוצרים בין הצדדים כל יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, שליחות או יחסי נותן זכיון- זכיין, (ה) כל ויתור של כל צד על כל הפרה על פי תנאי השימוש לא יפורש כויתור על כל הפרה קודמת או עתידית שלו. כל הכותרות או כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נוספו לשם נוחות בלבד, ולא יגדירו או יבארו בכל אופן כל הוראה בהם, (ו) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מ- או הנוגעת לאתר, תחל תוך שנה אחת (1) ממועד גיבוש עילת התביעה. אם לא כן, תושתק לעד מלהעלות את עילת התביעה, (ז) אם בית משפט מוסמך יפסוק כי כל הוראה בתנאי השימוש תהא בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה כאמור תוגבל או תבוטל במידה המינימלית הנחוצה על מנת שתנאי השימוש יישארו בתוקף, תוך קיום כוונת הצדדים כפי שהובעה בתנאי השימוש ככל הניתן, (ח) אינך רשאי להמחות או להעביר את תנאי השימוש (לרבות כל זכויות והתחייבויות על פיו) ללא הסכמתנו בכתב ומראש, וכל נסיון לעשות כן תוך הפרת האמור לעיל יהא בטל ומבוטל. אנו רשאים להמחות או להעביר את תנאי השימוש ללא הגבלה וללא מתן הודעה, (ט) כל תיקון לתנאי השימוש לא יהיו מחייבים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה, (י) סעדי החברה על פי תנאי השימוש הנם מצטברים ולא בלעדיים, ויתווספו לכל סעד אחר לו היא זכאית על פי דין או מן היושר ו-(כ) הצדדים מסכימים כי כל תכתובת בנוגע לתנאי השימוש תהא בשפה האנגלית.

 

 1. לקבלת מידע, בכל שאלה או להודעה על כל תקלה, נא פנה אל:

בכל שאלה (או הערה) בנוגע לתנאי השימוש, נא לשלוח הודעת דוא''ל, לכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..