™Shamir Autograph Intelligence

An Intelligent Vision Revolution
קטגוריה: עדשות לשימוש יומיומי

cover pic

 Shamir Autograph Intelligence היא עדשה בעלת תכנון אופטי רציף המתאימה בצורה אופטימלית לכיל הראייה של הלקוח (Visual Age) ולצרכי הראייה שלו. 

 

העדשות המתקדמות של היום מספקות ללקוחות עדשה "מותאמת אישית" המבוססת בעיקר על מדידות של המסגרת שבחרו או עדשה "מותאמת" על בסיס סגנון החיים שלהם, העולה מתוך שאלונים. קונספט זה של "עיצוב אחד" מספק לכולם את אותו הפתרון. 

 

Current progressive table new

 

כיצד נוכל לסייע לאופטומטריסטים לבחור את העדשה הנכונה ביותר שתענה על צרכי הלקוחות שלהם, מבלי לסבך את תהליך ההתאמה?

כדי לענות על שאלות אלו, יצאה שמיר לפרויקט מחקרי נרחב תוך שימוש בשיטות של ביג גאטה ואלמנטים של בינה מלאכותית. כדי להבין את ההתפלגות הזו, החלטנו לבחון מקרוב את התנהגות הראייה וההעדשות של פרסביופים בכל הגילאים, תוך בחינה של גיל הראייה שלהם (™Visual Age). 

™Visual Age מתייחס לגיל הפיזיולוגי של העין (האדישן הנדרש) אשר בדרך כלל מותאם לגיל הכרונולוגי של הלקוח. 

 
 
סוגרים את הפער עם Shamir Autograph Intelligence
 
four icons
אנחנו התחלנו עם הטכנולוגיות המוכחות שלנו:
וגם נוספו טכנולוגיות חדשות...
 

Eye Point Eye-Point Technology AI

באמצעות התוכנה Head Eye Integrative Movement, אשר פותחה ע"י מהנדסי שמיר, מצאנו בדיוק דרך אילו אזורים של העדשה לקוחות באמת מסתכלים, לאורך הצירים האנכיים והאופקיים בטווחי הראייה השונים.

טכנולוגיה זו מאפשרת לנו כעת לתכנן עדשה אשר לוקחת בחשבון זוויות ראייה אמיתיות המחושבות עבור כל מרחק.

Continuous Design Continuous Design Technology

עבור ™Shamir Autograph Intelligence פותחו על בסיס ממצאי המחקר הנרחב שלנו 12 אבי טיפוס, אחד לכל גיל ראייה (™Visual Age).

 

Visual AI Visual AI Engine

מיישם את הקונספט של עיצוב אופטי רציף לאורך כל מטריצת הפרמטרים לאופטימיזציה. 

התכנון המורכב הנדרש עבור ™Shamir Autograph Intelligence ניתן למימוש בזכות טכנולוגיית ™Visual AI Engine.

 

Shamir Autograph Intelligence

™Shamir Autograph Intelligence היא העדשה הפרוגרסיבית הטובה והמתקדמת ביותר של שמיר, המביאה את תחום האופטיקה לממד חדש בתכנון עדשות מותאמות אישית ובאופן אופטימלי ללקוח.
העדשה מספקת לפרסביופים בכל גיל עיצוב אופטי רציף ייחודי על פי גיל הראייה  (™Visual Age) וצרכי הראייה שלהם וכך מאפשרת חוויית משתמש ייחודית עבור פרסביופים בכל הגילאים, ללא הצורך להתפשר על נוחות ראייה.

continuous design AI

 

ממצאי המחקר

בבחינת התנהגות הראייה, נבחנו טווחי הראייה השונים ותדירות השימוש בהם. הנתונים שלנו כללו ראייה לטווח הקרוב, קריאה במסכים דיגיטליים, ראייה לטווח הביניים, מעבר בין טווח ראייה אחד לאחר וראייה לטווח רחוק.

 

מה למדנו...

פרסביופים צעירים זקוקים לפתרון טוב לקריאה במכשירים דיגיטליים. 

פרסביופים בכל הגילאים נוטים להשתמש, בממוצע באותן מספר שעות בשבוע באזור הראייה לרחוק, מספר זה גדל מעט עם הגיל. פרסביופים מתקדמים זקוקים לפתרון טוב לראייה לרחוק ולקרוב. 

תדירות המעבר בין טווחי הראייה נמצאה גבוהה יותר בקרב פרסביופים צעירים, בשל השימוש התדיר שלהם במכשירים דיגיטליים. חשיבותו של הטווח הדיגיטלי פוחתת ככל שפרסביופים מתבגרים.

 

העדפות של צרכי הראייה

5 color tables new

הקונספט הנוכחי של עיצוב עדשות פרוגרסיב - הפער

ממצאי המחקר חשפו התאמה ברורה בין כל אחד מן הצרכים האופטיים לבין "גיל הראייה" ™Visual Age של הלקוח. כלומר לכל "גיל ראייה" ישנן העדפות וצרכים אופטיים שונים.

מסקנה זו תומכת בהנחה שיש פער בין התכנון האופטי של עדשות פרוגרסיב בימינו שהן "זהות עבור כולם", לבין מגוון הצרכים האישיים של פרסביופים כיום.

 

איך הקונספטים העיצוביים השונים מספקים את צרכי הראייה לפי גיל ראייה?

 Visual AI new

אלו הן דוגמאות להשוואה בין מה שמקבלים מתכנון אופטי של עדשת פרוגרסיב היום, לבין הצורך האמיתי על פי המחקר שלנו.

 

יתרונות

  • כל תכנון אופטי הוא ספציפי עבור כל  כל תכנון אופטי הוא ספציפי עבור כל ™Visual Age
  • כניסה קלה לעדשות פרוגרסיביות 
  • מיקוד מיידי עבור כל מרחק 
  • הסתגלות מהירה וקלה 
  • מעבר חלק בין אזורי הראייה 
  • חוויית משתמש ייחודית עבור כל מסגרת
  • עדשה עתידית המיישמת טכנולוגיות חדישות, ביג דאטה ובינה מלאכותית

  • טווחי ראייה עדכניים, מעבר קל מטווח אחד לאחר על בסיס סדרי העדיפויות של גיל הראייה (™Visual Age)

 

בין אם הלקוח בן 45 או 65, ניתן לספק לו את התכנון האופטי אשר מותאם באופן אופטימלי לצרכי הראייה ולגיל הראייה שלו.